LED Technológia

Čo je LED ?  LED detail

ciara

LED je skratka z anglického Light-emitting Diode (svetlo vyžarujúca dióda). Je to polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo, keď diódov prechádza elektrický prúd v priepustnom smere. 

Prečo je technológia LED žiadaná?

ciara

 
Vysoká kvalita a prepracovanosť výrobno - technologických postupov svietidiel HECCA, sú garanciou vysokej účinnosti použitých LED diód. Vďaka vysokému pomeru svietivosti, spotreby a ceny, je LED osvetlenie stále žiadanejšie. Prvotná investícia pri nákupe LED svietidiel je vyššia ako u bežných žiaroviek, ale vzhľadom k výrazne dlhšej životnosti a nižšej spotrebe energie je táto investícia rýchlo návratná.

Pri predpokladanom neustálom raste a zvyšovaní cien energií sa bude doba návratnosti prvotnej investície zakúpenia LED 
svietidiel stále skracovať. V porovnaní s úspornými žiarivkami a bežnými žiarovkami má LED osvetlenie celú radu výhod.

Výhody LED

ciara

 • Okamžité rozsvietenie do plnej intenzity
 • Dlhá životnosť
 • Frekvencia zapínania a vypínania LED svietidiel bez vplyvu na životnosť svietidla
 • Vysoká svetelná účinnosť
 • Nízka spotreba el. energie
 • Moderný design a malý rozmer
 • Nízka spotreba el. energie
Vďaka vysokému el. príkonu a vysokej svetelnej účinnosti, majú LED svietidlá HECCA v porovnaní s úspornými a hlavne bežnými žiarovkami až 10x menšiu spotrebu el. energie. 

graf

 • Okamžité rozsvietenie do plnej intenzity
Dôležitou vlastnosťou / výhodou LED svietidiel HECCA je 100% intenzita svietenia v momente zapnutia vypínača. Pri úsporných žiarivkách je doba úplného 100 % rozsvietenia dosiahnuteľná až po niekoľkých minútach od rozsvietenia. S LED svietidlami HECCA máte k dispozícii 
100 % svetelný výkon v okamihu stlačenia vypínača. 

           vypinac        

Dlhá životnosť

Nepopierateľnou výhodou LED svietidiel HECCA je ich životnosť. Životnosť LED je v laboratórnych podmienkach 100.000 hodín. 
Pri bežných žiarovkách je takáto životnosť niekoľkonásobne nižšia.
LED technológia info
 • Frekvencia zapínania a vypínania LED svietidiel bez vplyvu na životnosť svietidla

LED svietidlá HECCA je možné zapínať a vypínať bez výrazného vplyvu na životnosť samotného svietidla. Naopak pri používaní 
úsporných žiariviek, sú časté zapínanie a vypínanie hlavným faktorom, ktorý výrazne skracuje životnosť žiarivky alebo žiarovky. A preto 
vďaka používaniu LED svietidiel HECCA, sa životnosť svietidla niekoľkonásobne predlžuje.

 • Vysoká svetelná účinnosť 


Z celkového príkonu, ktorý svietidlo potrebuje pre správnu funkčnosť, LED svietidlá HECCA využívajú v priemere až 92%
spotrebovanej elektrickej energie priamo na svietenie. Pre porovnanie, bežná žiarovka vyžiari väčšinu spotrebovanej
elektrickej energie vo forme tepla.

LED technológia info2 1 

 • Moderný design a malý rozmer

Moderné LED svietidlá HECCA, ponúkajú vďaka najmodernejšiemu designu a praktickým rozmerom svietidiel veľmi široké použitie 
a vytvárajú nové designové možnosti pri tvorbe a zariaďovaní jedinečných interiérov.

obrazok1  obrazok2  obrazok3  obrazok4  obrazok5

 • Technológia budúcnosti a ochrana životného prostredia 

Cieľom dnešnej doby je znižovať spotrebu všetkých zdrojov, obnoviteľných ale hlavne neobnoviteľných. Výrobný proces LED svietidiel HECCA, je šetrný k životnému prostrediu a ich samotné používanie je zárukou, že ste urobili správny krok pre ochranu životného prostredia.


    Certifikované                       Produkty podliehajú                Recyklovateľné                     Produkt triediť do
       produkty                                smernici Rohs                        produkty                      separovaného odpadu

  CE znacka                         rohs                  recycle green                  recyklacia

Pôvodná verzia e-shopu

Nábytkár

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx