Bankové spojenie

BANKA

SWIFT

IBAN

vub

SUBASKBX

SK31 0200 0000 0018 4357 9158

csob

CEKOSKBX

SK11 7500 0000 0040 0210 6261

TATRA BANKA

TATRSKBX

SK18 1100 0000 0026 2113 8060

slsp

GIBASKBX

SK45 0900 0000 0003 2369 8378

Pôvodná verzia e-shopu

Nábytkár

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx